Sunday, March 13, 2011

Zikrullah - menyebut nama Allah s.w.t

Seorang sahabat berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan/amalan tetap.” Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zikrullah).” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

No comments:

Post a Comment