Wednesday, May 25, 2011

Fikiran..

Orang yang berfikir akan kemarahan marahlah ia, orang yang berfikir akan keresahan resahlah ia, orang yang berfikir kasih sayang datanglah ia kasih sayang, dan orang yang memikirkan keamanan dan kedamaian, damai lah ia..

No comments:

Post a Comment