Thursday, June 9, 2011

Bertolong-tolongan untuk kebajikan :)

Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya). ( Surah Al-Maidah 5: Ayat 2)

No comments:

Post a Comment