Thursday, July 7, 2011

Perempuan...

"Mana-mana perempuan yang melakukan sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan ramadhan, menjaga kehormatannya dari yang haram dan mentaati suami, maka masuklah ia kesyurga dari mana-mana pintu yang ia kehendaki"

Hadis Riwayat Ahmad..~

No comments:

Post a Comment