Wednesday, July 27, 2011

Takabur

Ketakburan dapat menjadikan seseorang ingkar dari kebenaran, kalau sudah jauh dari kebenaran bearti dia dekat dari kepada kebatilan. Lama-kelamaan hati keras membatu, tidak mahu beriman dan terus menerus bergelimang dalam kesesatan.

No comments:

Post a Comment