Sunday, November 13, 2011

KEUTAMAAN AKHLAK YANG BAIK

Anas bin malik berkata, "Seorang hamba -dengan akhlaknya yang baik- dapat mencapai derajat tertinggi di surga, sedangkan ia bukanlah seorang ahli ibadah.
Dan -dengan akhlaknya yang buruk- dapat terhempas ke dasar paling bawah neraka Jahanam, sedangkan ia seorang ahli ibadah". (Al-Ghazali)

No comments:

Post a Comment