Thursday, February 4, 2010

Renungan. . .

Dan kalau Allah menghukum manusia kerana kesalahannya, nescaya tidak akan ada makhluk yang hidup di muka bumi, tetapi Tuhan memberi mereka janji sampai waktu yang ditentukan. Dan bila datang waktunya itu, mereka tiadalah dapat mengundurkannya barang sesaat dan tiada pula mendahuluinya. ( An-Nahl Ayat 61 )

No comments:

Post a Comment