Thursday, December 23, 2010

AN NISAA' (WANITA) AYAT : 105-107

AN NISAA' (WANITA) AYAT : 105-107

by FIRMAN ALLAH on Wednesday, 22 December 2010 at 21:12

سم الله الرحمن الرحيم

  1. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah atau terfitnah), karena (membela) orang-orang yang khianat (dilarang membela orang yang berbuat khianat atau berbuat fitnah terhadap orang yang diyakini tidak bersalah)
  2. dan mohonlah ampun kepada Allah . Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
  3. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,

No comments:

Post a Comment