Saturday, August 13, 2011

Lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu

“Lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu kerana sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah ialah yang dilakukan secara berterusan walau pun sedikit. (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim)

#Buatlah sesuatu kebaikan secara istiqamah (berterusan). Insya Allah, kamu akan memperoleh kebaikan.

No comments:

Post a Comment