Monday, August 1, 2011

Sempurnakan SOLAT! :)

: Seorang hamba berdiri di hadapan Allah dalam 2 keadaan.
  1. Keadaan yang pertama adalah ketika ia berdiri dalam solatnya
  2. dan yang ke-dua adalah ketika ia berjumpa dengan-Nya (di akhirat kelak).
Maka barangsiapa menyempurnakan berdirinya dalam solat, maka akan dimudahkan baginya berdirinya di hadapan Tuhannya. Sebaliknya, barangsiapa yang meremehkan berdirinya dalam solat dan tidak menyempurnakannya, maka akan disulitkan baginya berdirinya di hadapan Tuhan-Nya. Allah s.w.t berfirman: "Dan pada sebagian dari malam, sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bahagian yang panjang di malam hari". (al-Insan: 26) (Imam Ibnul Qayyim)

No comments:

Post a Comment