Thursday, September 29, 2011

Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak menanggung penderitaan daripada Rasulullah SAW

Hadis Sahih QS Al-Baqarah, 2: 177
Hadis riwayat Aisyah r.a., dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak menanggung penderitaan daripada Rasulullah SAW." (HR Muslim, 4662)

No comments:

Post a Comment