Friday, September 16, 2011

Jika kamu menolong (agama) Allah

Firman Allah SWT, bermaksud “Jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (Surah Muhammad, ayat 7)

No comments:

Post a Comment