Wednesday, September 28, 2011

lemak bangkai

Hadis Sahih QS Al-Baqarah, 2: 173

Hadis riwayat Umar r.a., "Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, 'Umar r.a mendengar berita bahawa Samurah menjual khamar, maka dia berkata, 'Semoga Allah membinasakan Samurah. Apakah ia tidak mengetahui bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa Allah melaknat orang Yahudi kerana telah diharamkan lemak bangkai kepada mereka, kemudian mereka mencairkannya lalu menjualnya.'" (HR Muslim, 2961)

No comments:

Post a Comment