Monday, January 31, 2011

KEHARUSAN BERDAKWAH BAGI SEMUA UMAT ISLAM - ALI IMRAN : AYAT 104 - 106

KEHARUSAN BERDAKWAH BAGI SEMUA UMAT ISLAM - ALI IMRAN : AYAT 104 - 106

by FIRMAN ALLAH on Monday, 31 January 2011 at 22:25

سم الله الرحمن الرحيم

  1. Dan hendaklah ada diantara kamu sekumpulan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada makruf dan mencegah dari yang munkar (yakni segala perbuatan yang menjauhkan kita dari rahmat Allah); merekalah orang-orang yang beruntung.
  2. Dan janganlah kamu menyamai (mengikuti) orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah yang akan mendapat siksa yang berat.
  3. .....Adapun ada orang yang menjadi hitam suram (wajahnya); (kepada mereka ini dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman?, kerana itu (maka) rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itiu"

No comments:

Post a Comment