Friday, January 21, 2011

AN NAJM : AYAT 31 & 32

AN NAJM : AYAT 31 & 32

by FIRMAN ALLAH on Friday, 21 January 2011 at 07:55

سم الله الرحمن الرحيم

  1. Dan hanya kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi (pula) balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (yakni syurga).
  2. (Balasan pahala yang lebih baik itu juga adalah bagi) Orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci (jangan menyangka hanya kamu yang benar dan suci). Dia-lah (sebenarnya) yang paling mengetahui tentang (siapakah) orang yang bertakwa.

No comments:

Post a Comment